Clinica Repromed: Bd. Cuza Voda 29/1 Chisinau, Rep. Moldova

Spitalul Repromed +: Str. Valea Crucii 19 Chisinau, Rep. Moldova

Întreabă-ne
 • RO
 • RO
 • RU
 • ENG

Adrian Hotineanu

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:

2019 – sef interimar catedra chirurgie 2

2014 – Profesor Universitar, catedra de chirurgie 2, IP USMF „Nicolae Testemițanu"

2012 – Șef departamentului Transplant Hepatic Agenția Națională de Transplant

2011 – Șef secție chirurgia Hepatobiliopancreatică SCR „Timofei Moșneaga”.

2009 – 2013 Conferenţiar universitar, catedra chirurgie Nr.2, IP USMF ”Nicolae Testemiţanu”.

2007 – 2009  Cercetător ştiinţific superior, laboratorul de cercetări ştiinţifice ”Chirurgia reconstructivă a tractului digestiv”, USMF ”Nicolae Testemiţanu”.

2005 – 2007 – cercetător ştiinţific, laboratorul de cercetări ştiinţifice ”Chirurgia reconstructivă a tractulu digestiv”, USMF ”N.Testemiţanu”.

2003 – 2005 cercetător ştiinţific inferior, laboratorul de cercetări ştiinţifice ”Chirurgia reconstructivă a tractului digestiv”, IP USMF ”N.Testemiţanu”.  

2005 – Asistent Universitar, Catedra de chirurgie Nr.2 , IP USMF  "Nicolae Testemitanu"

EDUCAŢIE ŞI FORMARE:

2009-2011  Postdoctorantură în Chirurgia Generală, IP USMF ”Nicolae Testemiţanu”. Obțiut grad științific: Doctor habilitat în științe medicale.

2003-2005  Doctorantură în Chirurgia Generală, IP USMF ”Nicolae Testemiţanu”. Obțiut grad științific: Doctor în științe medicale.

2003-2005  Management, ASEM.

2000-2003  Rezidenţiat în Chirurgie Generală, USMF “N.Testemiţanu”.

1994-2000 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”, facultatea medicină Generală.

PROIECTE DE CERCETARE:

2011-2014. Malrotația duodenală asociată cu duodenostază și impactul ei asupra CBP și pancreasului. Proiect  național, instituțional, aplicativ. 11.817.09.134A 

2015-2016. Proiect Twinning „Consolidarea Agenției de Transplant din Republica Moldova și armonizarea legislativă în sfera calității și siguranței substanțelor de origine umană” MD/ENP-PCA/HE/11

2015-2018. Chirurgia reconstructivă a tractului digestiv, transplant de ficat, chirurgie endocrină. Proiect  național, instituțional, aplicativ. 15.817.04.36A

PERFECȚIONĂRI, STAGIERI:

2015 Chirurgie Hepato-biliopancreatică și transplant hepatic, Spitalul Universitar Vall d´Hebron, Barcelona, Spania.

2014 Organ Transplantation Face to Face Training. Chișinău, Republica Moldova.

2013 Chirurgie generală și transplant hepatic, Tuluse, Franța

2010, 2011, 2012 Chirurgia hepatobiliopancreatică şi transplant hepatic, Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti, România

2009 Chirurgia generală și colorectală, AKH, Vienna, Austria

2008 Chirurgia generală, Wake-Forest University, Winston-Salem, N.C., SUA..

2007 Chirurgia hepatobiliopancreatică şi transplant hepatic, Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti, România.

2006 Chirurgia hepatobiliopancreatică, Institutul Clinic “Vishnevsky”, Moscova, Rusia.

2006 Chirurgia hepatobiliopancreatică şi transplant hepatic, Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti, România.

2005 Perfecţionare “Actualităţi în diagnostic şi tratament al patologiei chirurgicale”, USMF “N.Testemiţanu”.

2005 Chirurgia hepatobiliopancreatică şi transplant hepatic, Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti, România.

2004 Chirurgia hepatobiliopancreatică şi transplant hepatic, Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti, România.

2003 Chirurgia generală, Wake-Forest University, Winston-Salem, N.C., SUA.

ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ:

2018 Membru a Asociației Internaționale Transplantului Hepatic (ISLT)

2016 Membru al consiliului științific specializat Chirurgie

2015 Membru de onoare al Asociației de Chirurgie Hepato-pancreato-biliare și Transpplant Hepatic din România (ARCHBPTH)

2014 Membru a Asociației Internaționale de Chirurgie Gastroenterală și Oncologică (IASGO)

2014 Membru a consiliului consultativ a Agenției Naționale de Transplant

2013 Membru a Asociației Europene de Transplant de Organe (ESOT)

2012 Membru a consiliului de examenare de licență și masterat

2000 Membru a Asociației Chirurgilor din Moldova

2013 - 2015 Conducător științific a 2 teze de doctor în medicină

2014 - 2018 Consultant științific a 5 teze de doctor în medicină

PARTICIPARE LA FORURI ȘTIINȚIFICE:

 1. 2011 – XVIII международный Конгресс хирургов-гепатологов стран СНГ. «Актуальные  проблемы  хирургической  гепатологии»;  г. Москва, Россия.
 2. 2011 – II Съезд колопроктологов  стран  СНГ”;  Ucraina.
 3. 2011 – XIV съезд хирургов Республики Беларусь «Актуальные  вопросы  хирургии».  г. Витебск, Республика Беларусь.
 4. 2011 – A XXXIV-a reuniune a chirurgilor din Moldova „Iacomi-Răzesu”, Congresului Naţional de Chirurgie, Timişoara, România.
 5. 2011 – Conferinţa Naţională de chirurgie 2011. Sibiu, România.
 6. 2011 – Conferinţa Ştiinţifico-practică consacrată aniversării a 140 ani de la formarea Spitalului Clinic Municipal Bălţi. ,,Actualităţi în acordarea asistenţei medicale”; Bălți, Republica Moldova.
 7. 2012 – A VI-a Conferinţă internaţională de chirurgie „Coferinta cu prilejul aniversarii a 20 de ani de la prima interventie laparoscopica din România”, Constanţa, România.
 8. 2012 – I-ый Международный кoнгресс „Рaневые инфекции», посвященный 90-летию проф. Б.Костюченка, г. Москва, Россия.
 9. 2012 – Congresul Național de Chirurgie, a XXVII ediție. Sinaia, România.
 10. 2012 – Conferinţa ştiinţifică a colaboratorilor şi studenţilor a USMF ”Nicolae Testemiţanu”, 17-19 octombrie, Chișinău, Republica Moldova.
 11. 2013 – The Sympozium of the Romanian Association of Hepato-Pancreatic-Biliary Surgery and Liver Transplantation, Bucureşti, Romănia,
 12. 2013 – XX международный конгресс ассоциации  хирургов-гепатологов  стран  СНГ, Донецк, Украина.
 13. 2013 – Conferinţa Naţională de Chirurgie 2013. Sinaia Romania,
 14. 2013 – 23rd World Congress of the IASGO, Presidential Palace, Bucharest, Romania.
 15. 2013 – Научно-практическая конференция  посвященная 65-летию  почетного  профессора Красноярского государственного медицинского университета  Ю.С.Винника.  Красноярск, Россия.
 16. 2013 – Congresul III naţional de gastroenterologie şi hepatologie cu participare internaţională, Chişinău; 
 17. 2013 – 2 Internaţional conferince on Nanotehnologies and Biomedical Engineering German-Moldovan Workshop on Novel Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomaterial Aplications, Moldova, Chişinău, Aprilie 18-20.
 18. 2013 – Congresul Naţional de Chirurgie. Romănia, Sinaia.
 19. 2013 – Congres XXXVI Reuniuni a Chirurgilor din Moldova „Iacomi-Razescu” şi a VIII Conferinţa Internaţională de Chirurgie. Piatra-Neamț, România.
 20. 2014 – 14-th World Congress of Endoscopic Surgery Paris France.
 21. 2014 – The 11th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Seoul, Korea.
 22. 2014 – Congresul Romtransplant. 29 octombrie - 01  noiembrie Bucureşti, Romania;
 23. 2014 – I Congres Naţional al asociaţiei endocrinologilor din RM. 9-11 octombrie, Chişinău, Republica Moldova.
 24. 2014 – Conferinţa Naţională de Gastroenterologie şi Hepatologie cu participare internaţională. 20 iunie, Chişinău, Republica Moldova
 25. 2015 – XXXVII-a reuniunea chirurgilor din Moldova Iacomi-Răzescu”. Peatra Neamţ, România; 7-10 mai.
 26. 2015 – 3rd Internaţional Conferince on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, Chişinău, Moldova, 23-25 september.
 27. 2015 – III Международная научно-практическая  интернет-конференция, 25-26 июля,   Переяславль  Хмельницкий, Украина
 28. 2015 – Hepatology international. Conference Abstracts 24th Annual Conference  of APASL, march, 12-15, 2015, Istambul, Turkey;
 29. 2015 – The Sympozium of the Romanian Association of Hepato-Pancreatic-Biliary Surgery and Liver Transplantation, 25-28 martie, Bucureşti, Romănia,
 30. 2015 – Conferinţa ştiinţifică a colaboratorilor şi studenţilor a USMF ”Nicolae Testemiţanu, 19-21 octombrie, Chişinău,
 31. 2015 – Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Managementul chirurgiei miniinvazive în oncologie; Moldova. Chişinău, 10-13 septembrie.
 32. 2015 Chişinău; Conferinţa Naţională de Gastroenterologie şi Hepatologie cu participare internaţională. 20 iunie,
 33. 2015 – Chisinau; XII Congres al asociaţiei chirurgilor „Nicolae Anestiadi” din Republica (cu participare internaţională). 23-25 septembrie.
 34. 2016 – Conferinţa ştiinţifică a colaboratorilor şi studenţilor a USMF ”Nicolae Testemiţanu, Chişinău, 16-18 octombrie.
 35. 2015 – Chişinău; Conferinţa ştiinţifică aniversară, consacrată jubileului de 70 de ani USMF “Nicolae Testemitanu”, 5 octombrie.Chişinău, Republica Moldova.
 36. 2017 – Zilele universităţii USMF „Nicolae Testemiţanu, 15-17 octombrie, Chișinău, Republica Moldova.
 37. 2017 – Chişinău; Conferinţa Naţională de Gastroenterologie şi Hepatologie cu participare internaţională. 20 iunie,
 38. 2017 – The 2017 Joint International Congress of ILTS, ELITE and LICAGE. Prague. Cheh Republic. 24 – 27. 05.2017
 39. 2018 – 1st International Advanced Liver and Pancreas Surgery Simposium. Ankara, Turkey on September, 28-30. 2018.

BREVETE DE INVENȚIE:

 „Chirurgie anul V. Program, curs practic – varianta electronică”. Brevet de invenţie. OŞ Nr. 3729 din 27.06.2013

DISTINCȚII DE STAT:

2013 Medalia „Meritul Civic”

COMPETENΤE PERSONALE:

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

 

Engleză

C

C

C

C

C

Franceză

C

C

B

B

B

Rusă       

C

C

B

B

B

 

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

 

Competenţe de comunicare :

bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa profesională la nivel național și internațional

Competenţe organizaţionale/manageriale:

leadership (în prezent, sunt responsabil de o echipă de 30 persoane)

Personal Medical

Ghenadie Sandul
Ghenadie Sandul
CV
Medic chirurg ORL
Vadim Scarlat
Vadim Scarlat
CV
medic obstetrician-ginecolog
Natalia Burgoci
Natalia Burgoci
CV
medic obstetrician-ginecolog
Larisa Crivceascaia
Larisa Crivceascaia
CV
Professor neonatolog
Rusu Liuba
Rusu Liuba
CV
medic neonatolog
Violeta Bodiu
Violeta Bodiu
CV
radiolog tehnician
Adrian Hotineanu
Adrian Hotineanu
CV
Professor, chirurg
Dumitru Poneatenco
Dumitru Poneatenco
CV
medic urolog
Raisa Hotineanu
Raisa Hotineanu
CV
Medic terapeut
Liudmila Brunchi
Liudmila Brunchi
CV
Medic neonatolog
Baleanu Galina
Baleanu Galina
CV
medic neonatolog
Ana Colodrovschi
Ana Colodrovschi
CV
medic neonatolog
Eduard Izbas
Eduard Izbas
CV
Medic imagist sonografie
Anatolie Caraman
Anatolie Caraman
CV
Medic Imagist sonografie
Doina Izbas
Doina Izbas
CV
medic imagist mamologie
Victoria Ghenciu
Victoria Ghenciu
CV
Medic Endocrinolog
Mariana Bujac
Mariana Bujac
CV
medic chirurg-endocrinolog
Valeriu Bogdan
Valeriu Bogdan
CV
medic chirurg
Simona Chilaru
Simona Chilaru
CV
medic chirurg mamolog
Corneliu Ureche
Corneliu Ureche
CV
medic chirurg mamolog
Dumitru Talpa
Dumitru Talpa
CV
medic anesteziolog-reanimatolog
Stepan Horozov
Stepan Horozov
CV
medic anesteziolog-reanimatiolog
Andrei Donea
Andrei Donea
CV
Medic anesteziolog reanimatolog copii
Iraida Comerzan
Iraida Comerzan
CV
MEDIC ANASTEZIOLOG
Vitalie Sirghi
Vitalie Sirghi
CV
Chirurg
Serghei Burgoci
Serghei Burgoci
CV
Chirurg
Alexandru Didencu
Alexandru Didencu
CV
Alexandru Didencu
Victor Ungureanu
Victor Ungureanu
CV
Chirurg vertebrolog
Aliona Guzun
Aliona Guzun
CV
Chirurg Vertebrolog
Alexandru Bețișor
Alexandru Bețișor
CV
Chirurg Ortoped-Traumatolog
Croitor Gheorghe Mihai
Croitor Gheorghe Mihai
CV
PROFESSOR ORTOPED-TRAUMATOLOG
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.