Владимир Бучински

Специальность: Гинеколог
Опыт работы: 9 лет

EDUCAŢIE ŞI CARIERĂ PROFESIONALĂ:

PROIECTE DE CERCETARE ȘI STAGIERI:

PARTICIPARE LA FORURI ȘTIINȚIFICE: