Каролина Цымбалэ

Специальность: Радиолог
Опыт работы: 22 года

EDUCAŢIE ŞI CARIERĂ PROFESIONALĂ:

PROIECTE DE CERCETARE ȘI STAGIERI:

PUBLICAȚII RECENTE:

Categoria B

Teze la forurile ştiinţifice internaţionale (peste hotare):

Teze la forurile științifice naționale cu participare internațională:

PARTICIPARE LA FORURI ȘTIINȚIFICE: