Евгений Руссу

Специальность: Ревматолог
Опыт работы: 23 лет

EDUCAŢIE ŞI CARIERĂ PROFESIONALĂ:

PROIECTE DE CERCETARE ȘI STAGIERI:

PARTICIPARE LA FORURI ȘTIINȚIFICE: