Сергей Бургоч

Специальность: Хирург
Опыт работы: 10 лет

EDUCAŢIE ŞI CARIERĂ PROFESIONALĂ:

PROIECTE DE CERCETARE ȘI STAGIERI:

PARTICIPARE LA FORURI ȘTIINȚIFICE: