Вероника Чернелев

Специальность: Эндокринолог, диетолог
Опыт работы: 8 лет

EDUCAŢIE ŞI CARIERĂ PROFESIONALĂ:

PROIECTE DE CERCETARE ȘI STAGIERI:

PARTICIPARE LA FORURI ȘTIINȚIFICE: